ОПИСАНИЕ И АТМОСФЕРА

    „Захарно петле” е частна градина от типа „Home style”, чийто капацитет е до 16 места (обособени в две групи между 6 и 8 деца). Средата и вътрешният дизайн създават усещане за атмосфера, близка до домашната, което осигурява бърза и лесна адаптация на Детето към живота в детската градина.
    Базата ни - уютна и комфортна - се намира на тихо и чисто място в подножието на Витоша , далеч от уличния трафик. Разполага със зелен обезопасен двор, подходящ за игра и провеждане на занятия на открито.
    Екипът ни е съставен от квалифицирани педагози, които имат специално отношение към Децата. Те планират своята педагогическа дейност в съответствие с възрастовите и индивидуални особености на всяко от тях.

ОБУЧЕНИЕ

Градината съчетава най-доброто от образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение, които позволяват на Детето да мисли, да твори, да осъзнава и развива своите дарби и способности, да бъде активна и отговорна личност.

Ние работим по одобрена от МОН програмна система за предучилищно възпитание и подготовка. В допълнение осигуряваме и:
- изучаване на английски/немски език
- занимания по Философия с деца и Тийм билдинг, които спомагат за изграждане на добър психологически климат между Децата в градината като развиват у тях социални умения за позитивно общуване, доверие и работа в група.
- часове по лечебна физкултура и танци
- допълнителни спортове по избор като плуване и езда.


КОНТАКТ С РОДИТЕЛИТЕ

Важен приоритет на „Захарно петле” е да подкрепя родителите и да им съдейства при отглеждането, възпитанието и разгръщането потенциала на Детето им. За целта градината предоставя:
• седмичен рапорт за поведението, постиженията и вълненията на Детето, включващ писмено мнение и препоръки от педагога;
• резултатите от проведена диагностика (на всеки 6 месеца) за установяване степента на развитие на Детето по основните образователни направления;
• индивидуални срещи за обмен на информация между родители и педагози по желание на родителя или по преценка на педагога;
• статии и материали, засягащи проблематиката при отглеждане и възпитаване на Деца.